Училиштето е изградено 1964 година по катастрофалниот земјотрес што го погоди градот во 1963, како помош од бугарската влада ...
1177

Ученици

79

Професори

100%

Успех

Отворен Ден

Природата во склад со урбаното живеење

Првенство за млади на Град Скопје во шах

Олимпијада по француски јазик

За Училиштето

Гимназиско образование

Учениците кои учат гимназиско образование се распоредени во седум паралелки во секоја година . Секоја паралелека може да брои максимум до 34 ученици.

Стручно Образование

Стручното оспособување во Секторот Шумарство и обработка на дрво со четиригодишно траење на образованието, во нашето училиште  опфаќа две квалификации, распределени во три паралелки и тоа: една  Техничар за пејзажен дизајн  и две Техничар за мебел и ентериер.

Тригодишно Стручно Образование

Стручното оспособување во Шумарско-дрвопреработувачката струка со тригодишно траење на образованието, во нашето училиште  се одвива во една квалификација – СТОЛАР.

© СУГС Георги Димитров - 2024 - Сите права се задржани