ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА- ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

На денешниот час по „Вовед во правото” кај професорот Александар Давидовски во СУГС „Георги Димитров”, имавме огромна чест како гостин да ја имаме заменичката Народен правобранител на РСМ – Васка Бајрамовск Мустафа. Дискутиравме за функцијата на Народниот правобранител како и за неговите задачи и обврски како лице на таа позиција. Имавме задоволство да бидеме запознаени со случаите од праксата за кои се грижи Народниот правобранител со посебен осврт на правата на децата